Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác (như được định nghĩa dưới đây) sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Couplenest, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Couplenest(nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Couplenest được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”, tùy từng hoàn cảnh tại Điều Khoản Chung này.

Thời gian nhận phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

Thời gian nhận phòng tại Khách Sạn là từ 14:00 giờ ngày Khách đến. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn tùy theo công suất, tình trạng phòng sẵn có nhưng không sớm hơn 12:00 giờ ngày Khách đến.

Nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.

Nhận phòng sớm từ sau 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.

Các khoản phí nhận phòng sớm sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm thông báo đề nghị nhận phòng sớm được Khách Sạn xác nhận.

Thời gian trả phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

Thời gian trả phòng tại Khách Sạn không muộn quá 12:00 giờ.

Khách có thể trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau: 50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 21:00 giờ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.

Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của Couplenest khi Khách trực tiếp thanh toán cho Couplenest hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Couplenest và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

Couplenest sẽ ghi lại hình ảnh khuôn mặt của Khách hàng khi đăng ký nhận phòng để quản lý bằng Công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Bằng việc đồng ý nhận phòng, Khách hàng được hiểu là đã được Couplenest thông báo về việc này và đồng ý Couplenest được quyền sử dụng hình ảnh của Khách hàng như quy định tại Điều 10.

SỬA CHỮA

Khách Sạn có quyền sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách Sạn có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

BẤT KHẢ KHÁNG

Couplenest, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Các Bên cam kết rằng tất cả thông tin liên quan đến nội dung và hiệu lực của Hợp Đồng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Trách nhiệm của Các Bên về bảo mật sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng đã chấm dứt.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH HÀNG

Couplenest triển khai áp dụng Công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý dữ liệu của khách hàng khi ra/vào khách sạn/khu nghỉ dưỡng, sử dụng các dịch vụ tại nhà hàng, khu vui chơi giải trí… của Couplenest nhằm để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an ninh an toàn cho Quý khách khi sử dụng dịch vụ của Couplenest.

Khách hàng đồng ý và cho phép Couplenest thu thập và sử dụng hình ảnh khuôn mặt của mình để quản lý bằng Công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quá trình Khách hàng lưu trú và sử dụng dịch vụ tại Couplenest.

Việc sử dụng hình ảnh khuôn mặt của Khách hàng nêu tại Điều này là hoàn toàn miễn phí.

Couplenest cam kết rằng hình ảnh khuôn mặt của Quý khách sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích được nêu tại Điều khoản chung này”.